Vedeckí pracovníci

 
Balaz Vladimir

Vladimír Baláž, doc. Ing., PhD. DrSc.

medzinárodná mobilita osôb, národný systém výskumu a inovácií, behaviorálna ekonómia
Profil
dummy

Miroslav Balog, Ing., PhD. et PhD.

inovačná a priemyselná politika, priemyselná transformácia, malé a stredné podnikanie
Profil
Dokupilova Dusana

Dušana Dokupilová, RNDr., PhD.

matematické modely, energetická chudoba, klimatická zmena
Profil
dummy

Elena Fifeková, Ing., PhD.

ekonomický rozvoj, inštitucionálna kvalita, nerovnosť v príjme a bohatstve, konkurencieschopnosť ekonomiky
Profil
Filcak Richard

Richard Filčák, Mgr., MSc. PhD.

prognózovanie, ekonomicko-sociálne aspekty zmeny klímy, dekarbonizačné stratégie
Profil
Gajdosova Lubica

Ľubica Gajdošová, Ing.

trh práce, migračné toky
Profil
Heriban Richard

Richard Heriban, Ing., PhD.

trh práce, regióny SR, migračné toky
Profil
Hlavacova Anna2

Anna Hlaváčová, PhDr., CSc.

dejiny, dejiny kultúry
Profil
Chrancokova Martina

Martina Chrančoková, Ing., PhD.

migrácia Slovákov, tiché znalosti
Profil
Jeck Tomas

Tomáš Jeck, Ing., PhD.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis.
Profil
dummy

Pavol Kárász, RNDr., CSc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis.
Profil
Korytarova Katarina

Katarína Korytárová, Ing., PhD.

úspory energie, energetická efektívnosť, migračné politiky a opatrenia, financovanie energetickej efektívnosti
Profil
Kovacova Lucia

Lucia Kováčová, Mgr., MA.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis.
Profil
dummy

Martina Lubyová, JUDr. Mgr., PhD.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis.
Profil
dummy

Katarína Moravčíková, Ing., PhD.

trh práce, migrácia v Európe, kvantitatívne modely v sociálno-ekonomickej oblasti
Profil
Mytna Kurekova Lucia

Lucia Mýtna Kureková, Mgr., MA. PhD.

trh práce a zručnosti, hierarchie na trhu práce a znevýhodnené skupiny, pracovná migrácia
Profil
Nemcova Edita

Edita Nemcová, Ing., PhD.

priemysel, priemyselná politika EÚ, malé a stredné podnikanie, technology foresight
Profil
dummy

Eduard Nežinský, Ing., PhD.

prognózovanie krátkodobých časových radov, hodnotenie dopadov politík, inštitúcie a konkurencieschopnosť.
Profil
rbt

Zuzana Polačková, Mgr., MA. PhD.

sociálne podnikanie a sociálna ekonomika, zamestanonosť a zamestnateľnosť
Profil
Porubcinova Martina

Martina Porubčinová, Mgr., PhD.

trh práce a ľudský kapitál, informačná a digitálna gramotnosť, Industry 4.0, pracovné kompetencie
Profil
Studena Ivana

Ivana Studená, Ing., PhD.

ľudský kapitál a zručnosti, stratégie celoživotného vzdelávania, rozvoj organizácií, inovácie, trh práce
Profil
Sprocha Branislav

Branislav Šprocha, RNDr., PhD.

populačný vývoj, rodinné a reprodukčné správanie, populačné štruktúry, rodiny a domácnosti, populačné a odvodené prognózy
Profil
Stefanik Miroslav

Miroslav Štefánik, Mgr., PhD.

mikrosimulačné modelovanie a tvorba scenárov pre analýzy budúcich trendov trhu práce, migrácia, vzdelávacie politiky a politiky zamestnanosti
Profil