Medzinárodná konferencia OECD v Paríži

V dňoch 13. až 15. októbra 2021 sa uskutočnila medzinárodná konferencia OECD v Paríži venovaná medzinárodnej migrácii. Na konferencii boli prediskutované národné správy o vývoji migrácie za uplynulý rok v rámci všetkých členských krajín OECD. Autorský kolektív Prognostického ústavu CSPV SAV prezentoval národnú správu za Slovenskú republiku. V diskusii k správe zazneli otázky ohľadne novej koncepcie migračnej politiky SR prijatej v roku 2021, vývoja v oblasti migrácie zahraničných študentov na Slovensko, ako aj bežná agenda obmedzenia pohybu v súvislosti s pandémiou kovidu. Na základe podkladov národných štúdií OECD pripravilo svoju pravidelnú ročnú publikáciu Trends In International Migration. Národná správa za SR je zverejnená TU