Iné projekty

30 januára, 2022

ENIS – EURÓPSKA SIEŤ O MEDZINÁRODNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV: PREPOJENIE VÝSKUMU A PRAXE

8 decembra, 2021

ISKILL – (INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL DIALOGUE TO KICK-IN INCLUSIVE ADULT LEARNING / PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY A SOCIÁLNY DIALÓG S CIEĽOM NAŠTARTOVAŤ INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE DOSPELÝCH)

25 novembra, 2021

BIOFORD – Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

25 novembra, 2021

LISPER – Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

21 novembra, 2021

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií

21 novembra, 2021

Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve

21 novembra, 2021

Úspory energie – možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

20 novembra, 2021

Covid-19: obnova cestovného ruchu – aspekty rizika a neistoty

20 novembra, 2021

Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách