EAI Mobility IoT 2021 – cena za najlepší konferenčný príspevok

edzinárodná konferencia EAI Mobility IoT 2021 - 8th EAI International Conference on Mobility, IoT and Smart Cities sa uskutočnila dňa 10. decembra 2021 ako plnohodnotná online konferencia. Hlavnými témami konferencie boli technológie a inovácie, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú priemysel aj sektory konektivity budúcnosti mestského, udržateľného a priemyselného vývoja. Konferencia bola organizovaná Európskou alianciou pre inovácie (EAI – European Alliance for Innovation), čo je nezisková organizácia a profesionálna komunita podporujúca globálny výskum a inovácie a takisto aj spoluprácu medzi európskymi a medzinárodnými IKT komunitami vo svete.

Prezentované boli konferenčné príspevky domácich a zahraničných autorov zamerané na témy ako, inteligentné priemyselné inovácie, inteligentné systémy mestskej dopravy, Industry 4.0, internet vecí, udržateľná mobilita a ďalšie. Všetky konferenčné príspevky prešli dôkladným recenzným procesom expertami Komisie Technického programu, ktorý bol podporený recenziami EAI komunity.

Cena za najlepší konferenčný príspevok bola udelená autorom Ľubica Kotorová Slušná a Miroslav Balog pôsobiacim na Prognostickom ústave Centra Spoločenských a Psychologických vied SAV za ich prácu s názvom: Identification of key actors in Industry 4.0 informal R & D network.

Príspevok bude publikovaný v upravenej knihe od Springer/EAI SICC series.